messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลตำบลปะลุรู ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๖ ตัว เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลตำบลปะลุรู ระยะที่ ๑ จำนวน ๓๔ ตัว เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลิลิตร สำหรับโรงเรียนบ้านโคกตาและโรงเรียนอิสลามบำรุง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ จำนวน ๘ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา จำนวน ๘ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดนัด ๑,๒,๔,๕ และ ๖ ชุมชนตลาดล่าง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งกล้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV system) เทศบาลตำบลปะลุรู ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๖ ตัว เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๘๙๘๖ นธ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๑๑๕๔ นธ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งกล้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV system) เทศบาลตำบลปะลุรู ระยะที่ ๑ จำนวน ๓๔ ตัว เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVERLAY สายปอฮงกือปัส-บลูรู รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๙-๐๐๐๓ กว้าง ๗.๑๐-๘.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๑๑.๐๗ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVERLAY สายซอยฉัตรวาริน ๙ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๙-๐๐๓๓ ซอยอาทิตยา ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๙๙ ซอยทรัพย์ราชา ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๕๐ กว้าง ๔.๓๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๘.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๓๔.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๓๗๖๐ นธ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (E๖๗๐๔๐๐๒๘๐๑๑) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 467 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

× เทศบาลตำบลปะลุรู