messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองการประปา
นายอุดร สีจันทร์
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
นายอุดร สีจันทร์
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นางสาวฮัฟณี อิสมาแอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

× เทศบาลตำบลปะลุรู