เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลปะลุรู ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

ขุดลอกคลองเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณ ศาลากลางน้ำคลองโคกปริเม็ง
รายละเอียด : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา10.30 น. นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ศาลากลางน้ำคลองโคกปริเม็ง เพื่อติดตามการขุดลอกคลองเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนและแก้ไขปัญหากองดินทรายที่ขวางทางน้ำในคลองที่มีปริมาณมาก โดยได้รับความอนุเคราะห์รถแบ็คโฮ จากอบจ.นราธิวาส และขอขอบคุณนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกอบจ.นราธิวาส มา ณ โอกาสนี้
ผู้โพส : admin
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 93