เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลปะลุรู ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

จิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ คลองโคกปริเม็ง
รายละเอียด : วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา10.00 น. นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู นำคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองโคกปริเม็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมี นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธี
ผู้โพส : admin
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71