ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ ( E-learning)
ชื่อไฟล์ : 83ygK9WFri94720.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ ( E-learning) เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว อาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สนใจเข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สนใจรายละเอียดคลิกที่เวปไซต์ www.thaielderlycare.org