ชื่อเรื่อง : ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : fo2CYy0Fri112132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสไหงปาดี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากประสงค์จะส่งบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาฯ ให้จัดส่งข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสุไหงปาดี ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมส่งให้จังหวัดต่อไป รายละเอียดตามเอกสารตาม คิวอาร์โค้ด การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน


ชื่อไฟล์ : Rva0vS7Fri112138.jpg