ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : KQWQdfmFri15100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ด้วยวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปะลุรู จะประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม ศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปะลุรู