ชื่อเรื่อง : เทศบาลตำบลปะลุรู ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ตอบแบบสอบถามปัญหาความต้องการในชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู พ.ศ.2566 - 2570
ชื่อไฟล์ : ZpV8yUpWed110636.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เทศบาลตำบลปะลุรู ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ตอบแบบสอบถามปัญหาความต้องการในชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู พ.ศ.2566 - 2570 โปรดตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปะลุรู ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู "ปะลุรูน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน"