ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลปะลุรู (พ.ศ. 2566 - 2570)
รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลปะลุรู (พ.ศ. 2566 - 2570) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.palurucity.go.th/index/?page=announce2483
ชื่อไฟล์ : g3dSfdCTue22542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้