ชื่อเรื่อง : แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียด : แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
ชื่อไฟล์ : aYXG5y5Fri112845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้