ชื่อเรื่อง : การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : 8HLjyI2Fri13958.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ฝากข่าวประชาสัมพันธ์...จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสุไหงปาดี ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้ประชาชนเข้าร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน โดยสามารถสแกนผ่าน QR code หรือกดผ่านลิงก์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUvnQ1dC2ArAYBx6SHzHJvi4LZYBR7yhZHMutEGpU0_6uG6Q/viewform