เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
play_arrow ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปะลุรู
ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี2566 (Integrity and Transparency Assessment: ITA 2023) เทศบาลตำบลปะลุรู ได้รับคะแนน 96.06 คะแนน ระดับ(ผ่านดี)


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม (เมาลิด)ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
รับประกาศเกียรติคุณ ขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกครัวเรือน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา
ต้อนรับนายนิรันทร์ สวัสดี ผอ.สำนักงานงบประมาณเขตที่ 6 และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรู
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% "ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน"
ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาชื่น 1
โครงการกวนอาซูรอ เทศบาลตำบลปะลุรู
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 
thumb_up facebook fanpage
facebook

นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
thumb_up
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2565
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562

สถิติ sitemap
วันนี้ 394
เดือนนี้7,149
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)55,508
ทั้งหมด 204,157


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
02/10/2566
03/10/2566
รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กพส.
02/10/2566
03/10/2566
รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กศ.
02/10/2566
02/10/2566
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนับข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ/หรือข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ
สน.คท.
02/10/2566
02/10/2566
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น
กพร.
02/10/2566
02/10/2566
การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
02/10/2566
02/10/2566
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลปะลุรู