messager
 
เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

play_arrow ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปะลุรู
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มาติดต่อหรือรับบริการที่ เทศบาลตำบลปะลุรู ได้ร่วมประเมิน ITA ผ่านทางคิวอาร์โค้ด


งดรับงดให้ (No Gift Policy) เทศบาลตำบลปะลุรู เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตของทุกท่าน


แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะลุรู รับแจ้งเหตุไฟไหม้สวนยางพาราของประชาชน บริเวณถนนปอฮงกือปัส-บลูรู
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดโคกตา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู อปพร.เทศบาลตำบลปะลุรู เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567
สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ทำการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบมัสยิดซีลาตุลอัรฮัม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะลุรู รับแจ้งเหตุไฟไหม้สวนของประชาชน บริเวณถนนเลียบทางรถไฟไปโต๊ะเด็ง
การสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) ตำแหน่งคนงานทั่วไป วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปะลุรู (ชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู
เทศบาลตำบลปะลุรู จัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " พร้อมขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลปะลุรู
 
thumb_up facebook fanpage
facebook

นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
thumb_up
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2565
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562

สถิติ sitemap
วันนี้ 14
เดือนนี้3,158
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)88,046
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลปะลุรู