ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ชื่อไฟล์ : KQgMdTUWed92738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : x8dls6tWed92745.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : q6mSw4UWed92750.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้