เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442 รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
photo เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปา ในวันอังคารที่ 7กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง (งวดที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo เทศบาลตำบลปะลุรู ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ตอบแบบสอบถามปัญหาความต้องการในชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู พ.ศ.2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (งวดที่๒) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาล บ้านไอบาตู - สามแยก ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง (งวดที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางPARA APHALT CONCRETE ภายในชุมชนต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งวดที่1,2,3,4,5และ6 (งวดสุดท้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรูเรื่อง งดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลอัดฮา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ผ่านระบบออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล เทศบาลตำบลปะลู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก “COMMIT TO QUIT” หรือมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ เพื่อลดเสี่ยงการติดโควิด 19 “เลิกสูบ คุณทำได้” poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู หากมีความจำเป็นต้องการเดินทางออกนอกจังหวัดนราธิวาส ติดต่อขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แนวทางการจัดเก็บค่าน้ำประปากรณีค้างชำระ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙-๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร สามแยกซอยปอฮงนือริง - ที่กั้นรถไฟเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่1) ในวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
1 - 20 (ทั้งหมด 98 รายการ) 1 2 3 4 5
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0922512072
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0922512072
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71