เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลปะลุรู พื้นที่ ๒,๔๓๖ ตารางเมตร (งวดที่ ๓)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ข่าวประชาสัมพันธ์... เรื่อง มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ขอความร่วมมือกำชับหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo ขอเขิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ณ ศาลากลางน้ำโคกปริเม็ง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลปะลุรู พื้นที่ ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร (งวดที่๑)
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ.2566 - 2569 (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file การประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ เร่งดำเนินการยืนยันตัวตน และทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS) ของเทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2567 ภาษีป้าย เทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2567 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo วันปิยมหาราช"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์...จากหน่วยสัสดีอำเภอสุไหงปาดี ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อคนที่เกิด พ.ศ. 2546 ให้มารับหมายเรียก (แบบ สด.35) ภายในเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประกาศ เทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
find_in_page ประกาศ เทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo เทศบาลตำบลปะลุรู เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development. Goals: SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 301 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


× เทศบาลตำบลปะลุรู