เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442 รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
camera_alt ภาพกิจกรรม
ขุดลอกคูระบายน้ำ [23 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด [20 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมร่วมบรูณาการกับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ภายในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู [17 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [15 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมและสอบถามปัญหาจากเคสผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) [11 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
พนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน [11 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
นายเชิดชัย นีรนาถภูวดล รองนายกเทศมนตรีและนายอสุมาน นาคสง่า ปลัดเทศบาล ร่วมพิธีรับมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี [10 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลปะลุรู สนับสนุนมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ถูกกักตัว [8 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เมธีLabanoon ส่งความห่วงใย มอบถุงยังชีพ 70 ชุดและมังคุด 120 กิโลกรัม ให้แก่ผู้ถูกตัวที่บ้านและผู้ผ่านการกักตัวจากศูนย์LQ [6 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ธกส.สาขาสุไหงปาดี สนับสนุนมอบน้ำดื่มให้กับผู้กักตัว [5 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0922512072
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0922512072
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56