messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2567 ณ วัดโคกตา[11 กรกฎาคม 2567]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปะลุรู ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาล[11 กรกฎาคม 2567]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะลุรู ร่วมกับกองช่าง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ให้พ้นจากแนวสายไฟ บริเวณซอยทรัพย์ราชา 5[10 กรกฎาคม 2567]
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเทศบาลตำบลปะลุรู เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางน้ำคลองโคกปริเม็ง [4 กรกฎาคม 2567]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะลุรู ร่วมกับกองช่าง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ให้พ้นจากแนวสายไฟบริเวณซอยโคกปริเม็ง 2[27 มิถุนายน 2567]
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (รายวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการชะลอความเสื่อมของสมองและนันทนาการ) [27 มิถุนายน 2567]
ประชุมชี้แจงซักซ้อมการทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการชุมชน[22 มิถุนายน 2567]
งานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลปะลุรู ลงพื้นที่จัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [22 มิถุนายน 2567]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปะลุรู ร่วมกับกองช่าง ตัดต้นไม้ในซอยปอฮงนือริง และถนนปอฮงกือปัส-บลูรู[21 มิถุนายน 2567]
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (รายวิชาการฝึกทักษะอาชีพเสริมการทำขนม)[20 มิถุนายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 - 10 (ทั้งหมด 269 รายการ)

× เทศบาลตำบลปะลุรู