messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๗๐๕๐๐๓๕๙๗๒) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๗๐๓๐๐๑๐๒๑๒) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 21
find_in_page รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 35
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๗๐๒๐๐๒๑๒๑๖) ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 24
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 21
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (M๖๖๑๑๐๐๑๑๙๓๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 18
แผนการซ่อมครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (M๖๖๑๐๐๐๒๐๗๐๙) วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๖๑๐๐๐๑๒๔๗๔) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๖๐๙๐๐๐๔๗๐๔) ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๖๐๘๐๐๒๕๑๘๓) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (E๖๖๐๗๐๐๐๐๕๗๔) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 29
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๖๐๕๐๐๒๔๒๐๐) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๖๐๔๐๐๒๐๔๘๒) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๕๑๑๐๐๒๕๕๑๐) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 49
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๕๑๑๐๐๒๕๖๓๗) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 55
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๕๑๐๐๐๒๙๒๘๖) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 52
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๕๑๐๐๐๐๖๗๐๒) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 47
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๕๐๖๐๐๑๕๖๐๔) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 63
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลปะลุรู