messager
 
เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
account_box ผู้บริหาร
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0922512072
นายเชิดชัย นีรนาถภูวดล
รองนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0913156150
นายมุกตาร์ อับดุลลาคิม
รองนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0824380888
นายวิกรม ธนสมบัติมงคล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0649286565
นายอัมรัญร์ สะมะแอ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0632422230
นายอุสมาน นาคสง่า
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : โทร : 0898701357
นางสาวอุ่นใจ สิทธิมาก
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 0819577660

× เทศบาลตำบลปะลุรู