เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
รายละเอียด : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา10.00 น. เทศบาลตำบลปะลุรู จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมีนายมานิตย์ มะยิ ประธานสภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม โดยมีระเบียบวาระ เพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบในที่ประชุมในครั้งนี้
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลปะลุรู